Maklumat Layanan

MAKLUMAT PELAYANAN

  • MELAYANI DENGAN SANTUN
  • MEMPROSES LAYANAN SECARA CERMAT
  • MEMBERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN SECARA ON LINE
  • MENINGKATKAN LAYANAN SECARA BERKESINAMBUNGAN BERDASARKAN SARAN DAN MASUKAN
  • MEMPROSES IJIN SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
  • TIDAK MEMINTA DAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN
  • APABILA TIDAK MENEPATI MAKLUMAT PELAYANAN, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU